AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Tələbə elmi-tədqiqat işləri

Azərbaycan Əmək və So­si­al Mü­na­si­­­bət­lər Aka­demiyasında tələbələrin elmi-təd­­qiqat işinin təşkili Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 27.06.2014-cü il ta­rix­­li 752 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Ali təhsil müəssisələrində təhsilalan­la­rın el­­mi tədqiqat işinin təşkili haqqında” Əsasamənin tələblərinə əsasən həyata ke­çi­ri­lir. 2017-ci il üçün müəy­yələş­diril­miş 25 tələbə elmi-tədqiqat işindən 22-si yük­sək sə­­viyyədə yerinə yetirilmiş və nəticələri Tələbə Elmi Cəmiyyətinin yekun kon­f­ran­sın­da dinlənilmişdir. Yerinə yetirilən bütün işlər nəşr etdirilmişdir.

ИмяИмяИмя