AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

Tələbə Elmi Cəmiyyəti

Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akade­miya­sında təhsil alan tələbələrin könüllü ictimai təşkilatıdır. Tələbə Elmi Cəmiy­yə­ti­nin əsas məqsədi ali təhsilli mütəxəssislərin hazırlanmasının keyfiy­yə­ti­nin yük­səl­dil­məsinə yönəldilmiş elmi-təşkilati tədbirlərin həyata keçirilməsi, el­mi-texniki po­tensialın qorunub saxlanılması və təhsilalanların elmi-tədqiqat fəaliyyətinin yeni sosial-iqtisadi şəraitə uyğunlaşdırılmasında akademiyanın işinə kömək etməkdən iba­rətdir.

Akade­miya­da Tələbə Elmi Cəmiy­yə­tinə fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, do­sent Zeynəddin Müsənnif oğlu Şabanov rəhbərlik edir.

te1_sm.jpg te2_sm.jpg Имя Имя Имя Имя Имя Имя Имя te3_sm.jpg te4_sm.jpg te5_sm.jpg te6_sm.jpg te6-1_sm.jpg te7_sm.jpg te8_sm.jpg te9_sm.jpg te10_sm.jpg Ð�мÑ� te12_sm.jpg te13_sm.jpg te14_sm.jpg te15_sm.jpg te16_sm.jpg te17_sm.jpg te18_sm.jpg te19_sm.jpg te20_sm.jpg te21_sm.jpg