AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

AZ / EN / RU

21.06.2018

21.06.2018-ci il tarixində Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademi­ya­sın­da “Məzun günü” ke­çirilib.

Имя16Имя2Имя3Имя4Имя5Имя6
Имя7Имя8Имя9
Имя10Имя11Имя12Имя13Имя14Имя15